Personal

Absorbits per la Natura que ens envolta deixem enrere els convencionalismes socials, les creences auto-limitants i fem neteja de falses obligacions i necessitats per a rescatar el jo curiós, entusiasta, explorador, juganer i lliure que un dia vam ser.
Ensalvatgida la nostra ànima, ensalvatgim el nostre entorn.