MISSIÓ I VALORS

Allying with Nature

Un estil de vida basat en el resilvestrament a nivell personal i espacial

La missió d’Allying with Nature és difondre i promoure un estil de vida basat en el resilvestrament a nivell personal i espacial, mitjançant la integració de la Natura en el dia a dia, amb l’objectiu de dur una vida més plena i feliç i aportant alhora un impacte positiu sobre el medi ambient.

Fomentar un canvi de visió sobre la relació personal amb la natura basada en l’equilibri.

Restaurar la confiança en la força de l’individu com a motor de canvi.

Encoratjar l’assumpció de la responsabilitat individual de cadascú per a actuar.

Reunificar la sinèrgia Humanitat-Natura amb el millor dels dos mons.

Assolible: accions adaptables als recursos i temps de cadascú, a l’abast de tothom.

Flexibilitat: implementació amb realisme i excloent qualsevol tipus de radicalitat.

Vull aliar-me amb la Natura!

Subscriu-te al Newsletter per a aprendre com resilvestrar el teu entorn i passa a formar part de la Comunitat Allying with Nature.