Allying with Nature

Allying with Nature

La missió d’Allying with Nature és difondre i promoure un estil de vida basat en el resilvestrament a nivell personal i espacial, mitjançant la integració de la Natura en el dia a dia, amb l’objectiu de dur una vida més plena i feliç i aportant alhora un impacte positiu sobre el medi ambient.

  • Fomentar un canvi de visió sobre la relació personal amb la natura basada en l’equilibri.
  • Restaurar la confiança en la força de l’individu com a motor de canvi.
  • Encoratjar l’assumpció de la responsabilitat individual de cadascú per a actuar.
  • Reunificar la sinèrgia Humanitat-Natura amb el millor dels dos mons.
  • Assolible: accions adaptables als recursos i temps de cadascú, a l’abast de tothom.
  • Flexibilitat: implementació amb realisme i excloent qualsevol tipus de radicalitat.